Trường Mầm non Háng Chấu có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, nhiệt tình, nhiệt huyết. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Háng Chấu xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Háng Chấu, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Tổng số CBQL,GV,NV: 11

Trong đó: Hiệu trưởng : 01

Giáo viên: 9

Nhân viên: 1 ( cô nuôi)

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1: Trung cấp 2. Cao Đẳng 2. Đại học 6.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn và bồi dưỡng thường xuyên các nội dung 1, 2 và 3 đầy đủ kịp thời.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 11 cháu với 1 cô giáo

Lớp 3 tuổi A: 20 cháu với 2 cô giáo

Lớp 3 tuổi B: 18 cháu với 2 cô giáo

Lớp chồi 4 - 5 tuổi: 35 cháu với 2 cô giáo

Lớp lá 5 – 6 tuổi: 27 cháu với 2 cô giáo