Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2016, Trường Mầm non Háng Chấu có 4 lớp học, 1 nhóm trẻ và 3 lớp mẫu giáo. Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của PGD&ĐT Quảng Hòa, Đảng ủy Xã Cai Bộ. Với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên đến nay trường đã có sơ sở vật chất tương đối đầy đủ, kết quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên.